Władze

Dyrektor

dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ

tel. +48 12 664 50 64

e-mail: pawel.grzmil@uj.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. Studenckich

dr hab. Anna Ptak, prof. UJ

tel. +48 12 664 50 01

e-mail: anna.ptak@uj.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. Anna M. Osyczka, prof. UJ

tel. +48 12 664 53 42

e-mail: anna.osyczka@uj.edu.pl