Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu

Podstawowe informacje

Kierownik: dr hab. Anna Ptak, prof. UJ

Adres: pok. 1.42, Instytut Zoologii, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków (sektor B, I piętro)

Telefon: 12 664 50 01; Faks: 12 664 51 01 ; E-mail:  anna.ptak@uj.edu.pl

Aktualności

Nowa strona wkrótce...

Więcej o nas

» Historia

Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu (ZFiTR) został utworzony z Pracowni Fizjologii i Toksykologii Rozrodu ,założonej przez prof. dr hab. Ewę Gregoraszczuk w 1998 roku. Był w tym okresie jedną z niewielu placówek na świecie i pierwszą w Polsce zajmującą się wpływem endocrine disruptors (EDs) na funkcje rozrodcze.

Pracownia powstała w obrębie Zakładu Fizjologii Zwierząt Instytutu Zoologii UJ, kierowanego ówcześnie przez prof. dr. hab. Zbigniewa Dąbrowskiego. W roku 2006 Zakład Fizjologii Zwierząt kierowany przez prof. dr. hab. Mariana Lewandowskiego uzyskał status Katedry Fizjologii Zwierząt, a Pracownia Fizjologii i Toksykologii Rozrodu została Zakładem Fizjologii i Toksykologii Rozrodu.

W roku 2021 Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu (ZFiTR) został przemianowany na Pracownię Fizjologii i Toksykologii Rozrodu (ZFiTR).

Prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk kierowała Zakładem nieprzerwalnie przez 23 lata. Od roku 2021 kierownikiem Pracowni została dr hab. Anna Ptak, prof. UJ.

Główne cele naukowo-badawcze Zakładu to wyjaśnienie:

- mechanizmów działania hormonalnie czynnych związków na funkcjonowanie układu rozrodczego żeńskiego

- wpływu EDs na rozwój hormonozależnych nowotworów piersi i jajnika

- wpływu adipokin produkowanych przez tkankę tłuszczową na regulacje rozrodu oraz powstawanie nowotworów organów endokrynnych

- wpływu diety na zaburzenia rozrodu zwierząt

- poszukiwanie alternatywnych metod wspomagających leczenie nowotworów jajnika (kwas walproinowy, blokery receptorów leptyny).

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Fizjologia Rozrodu:

 • wykazanie zmian w profilu sekrecji hormonów steroidowych przez ciałko żółte w trakcie trwania fazy lutealnej w kierunki sekrecji estradiolu podczas fazy regresji CL wskazując na ważną rolę produkcji estradiolu przez ciałko żółte regresyjne jako aktywatora wzrostu pęcherzyków w postępującym cyklu, jak również, współdziałającego z LH w przypadku rozpoznania ciąży
 • wykazanie ważnej roli hormonów tarczycy w regulacji funkcji zarówno pęcherzyka jajnikowego i ciałka żółtego.
 • wykazanie działania kompleksu FSH-LH-PRL w regulacji funkcji CL świni bezpośrednio po owulacji
 • wskazanie na autonomiczne regulacje funkcji CL świni
 • wykazanie ważnej roli GH w regulacji funkcji CL
 • wykazanie modulacyjnej roli adipokin w regulacji funkcji jajnika


Toksykologia Rozrodu:

 • wykazanie wpływu dioksyn, polichorowanych dwufenyli i pestycydów na funkcję endokrynną pęcherzyka jajnikowego
 • wykazanie akumulacji ksenobiotyków w pęcherzyku jajnikowym
 • wykazanie wpływu ksenobiotyków na funkcje łożyska
 • wskazanie na powiązanie czynników hormonalnych występujących w środowisku z częstotliwością występowania hormonozależnych nowotworów
 • wykazanie wpływu otyłości na zburzenia rozrodu zwierząt i ludzi

» Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 

prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk- Kierownik Zakładu do 2020 roku, Profesor Emerytowany

 

 

dr hab. Agnieszka Rak prof. UJ

Pokój: 1.44

Tel: 12 664 5003

E-mail: agnieszka.rak@uj.edu.pl

 

 

dr Justyna Gogola-Mruk

Pokój: 1.43

Tel: 12 664 5002

E-mail: justyna.gogola@uj.edu.pl

 

 

dr Patrycja Kurowska

Pokój: 1.44

Tel: 12 664 5003

E-mail: patrycja.kurowska@uj.edu.pl

 

» Doktoranci

 

Mgr Ewa Mlyczyńska

Promotor: dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ

ewa.mlyczyńska@doctoral.uj.edu.pl

 

 

Mgr Monika Dawid

Promotor: dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ

monika.dawid@doctoral.uj.edu.pl

 

 

Mgr Kamila Kozłowska-Tomczyk

Promotor: dr hab. Anna Ptak, prof. UJ

kam.kozlowska@doctoral.uj.edu.pl

 

 

Mgr Karolina Pich

Promotor: dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ; Promotor pomocniczy dr Patrycja Kurowska

karolina.pich@doctoral.uj.edu.pl

 

 

Mgr Natalia Respekta

Promotor: dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ

natalia.respekta@doctoral.uj.edu.pl

 

 

Mgr Paulina Głód

Promotor: dr hab. Anna Ptak, prof. UJ paulina.glod@doctoral.uj.edu.pl

 

 

 

Mgr Dominka Wachowska

Promotor: dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ

dominika.wachowska@doctoral.uj.edu.pl

» Tematyka prac magisterskich i licencjackich

Proponowane tematy prac licencjackich i magisterskich:

 • działanie hormonów metabolicznych na rozród samic
 • wpływ ksenobiotyków jako czynników zaburzających funkcje endokrynne jajnika i łożyska
 • otyłość a zaburzenia rozrodu
 • otyłość a nowotwory hormon-zależne

 

Wymagania wobec studentów:

 • znajomość języka angielskiego,
 • zaliczenie kursów: Endokrynologia Ogólna,  Fizjologia Zwierząt, Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne, Hodowla Tkanek-zastosowanie w badaniach naukowych, Endokrynologia Porównawcza Rozrodu Kręgowców.
 • umiejętność pracy w zespole

 

Proponowane tematy prac magisterskich na rok akademicki 2016-2017:

Prof. dr hab. Ewa Łucja Gregoraszczuk:

1. Wpływ WWA na apoptozę komórek granulozy.

2. Wpływ WWA na sekrecje steroidów przez komórki granulozy.

3. Wpływ WWA na stymulowaną gonadotropinami sekrecje steroidów przez komórki granulozy.

4. Rola represora receptora AhR w funkcji komórek warstwy ziarnistej jajnika.

5. Rola represora AhRR w funkcji komórek nowotworowych jajnika.

6. Wpływ WWA na funkcje łożyska ludzkiego.

Dr hab. Agnieszka Rak:

1. Ekspresja waspiny w komórkach jajnika świni.

2. Rola waspiny w regulacji funkcji komórek jajnika świni.

Tematyka prac licencjackich wykonywanych w naszym Zakładzie obejmuje problemy dotyczące:

- fizjologii rozrodu - przede wszystkim działania hormonów metabolicznych takich jak:  leptyna, grelina, rezystyna, ich powiązanie z zaburzeniami funkcji jajnika oraz nowotworami hormonozależnymi, 

- toksykologii rozrodu - wpływ związków występujących w środowisku, na  funkcje jajnika, łożyska, powstawanie nowotworów i w związku z tym  działających kancerogennie i będących przyczyną zaburzeń cyklu menstruacyjnego i ciąży.

Proponowane tematy prac licencjackich na rok akademicki 2016-2017:

Prof. dr hab. Ewa Łucja Gregoraszczuk:

1. Smog i zagrożenia zdrowotne.

2. Związki hormonalnie czynne w środowisku a problemy ginekologiczne

3. Leki antyepileptyczne jako leki antynowotworowe.

4. Regulacje hormonalne gruczołu mlekowego.

5. Soja a rozród.

6. Konsekwencje narażenia na fitoestrogeny w życiu płodowym.

7. Fizjologiczna rola receptorów AhR.

8. Konsekwencje stosowania leków antyepileptycznych w ciąży.

9. Komórki macierzyste w badaniach toksykologicznych.

10. Egzogenne hormony a choroby metaboliczne.

11. Adiponektyna a nowotwory.

12. Rola leptyny w funkcji łożyska.

13. Endokrynne regulatory funkcji łożyska.

Dr hab. Anna Ptak

1. Rola apeliny w fizjologii i chorobach nowotworowych.

2. Wisfatyna - co dotychczas wiadomo o jej roli w nowotworach.

Dr hab. Agnieszka Rak

1. Rola adipokin w patologii rozrodu samic.

2. Udział kisspeptyny w regulacji funkcji rozrodczej samic.

3. Wpływ diety wysokotłuszczowej na funkcje rozrodcze samic.

4. MicroRNA a funkcja jajnika.

5. Endokrynologia w anoreksji.

» Tematyka i projekty badawcze

Tematyka badań prowadzonych w Zakładzie obejmuję równolegle tematy dotyczące fizjologii i toksykologii rozrodu:

 • fizjologia rozrodu – badania dotyczące tego zakresu skupiają się w ostatnich latach nad działaniem hormonów metabolicznych takich jak grelina czy leptyna, a także wpływem adipokin (rezystyny, adiponektyny, chemeryny, wisfatyny, apeliny) produkowanych przez tkankę tłuszczową na funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego. W świetle rosnącej ilości przypadków otyłości, związanej z tym wzmożonej częstotliwości występowania cukrzycy oraz innych zespołów metabolicznych, które zaburzają prawidłowy rozród tematyka ta okazała się bardzo aktualnym zagadnieniem.

 • toksykologia rozrodu – badania nad wpływem polibromowanych dibenzoeterów (PBDE), bisfenolu A (BPA), polichlorowanych naftalenów (PCN) i węglowodorów aromatycznych (WWA), które należą do grupy związków określanych jako endocrine disruptors czyli zaburzających funkcje endokrynne. Powszechność występowania w środowisku tych związków, stopień narażenia na ekspozycje, muta- i kancerogenność sprawiają że są coraz częstszym obiektem badań.

 

 • biologia nowotworów hormonozależnych – rak piersi, rak jajnika

 

 • potencjalne leki antynowotworowe – blokery receptora leptyny, leki antyepileptyczne


 

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE:

1. Numer projektu: HARMONIA 8

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki finansowe: 978 250,00 zł

Tytuł: Ekspresja i rola waspiny w regulacji funkcji jajnika świni.

Kierownik: dr hab. Agnieszka Rak

Data rozpoczęcia:

Data zakończenia:

 

2. Numer projektu: OPUS 11

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki finansowe: 834 900,00 zł

Tytuł: Molekularny mechanizm działania egzogennych związków hormonalnie czynnych w biologii ludzkich ziarniszczaków jajnika.

Kierownik: dr hab. Anna Ptak

Data rozpoczęcia:

Data zakończenia:

 

3. Numer projektu: PRELUDIUM 11

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki finansowe: 99 996,00 zł

Tytuł: Rola apeliny i chemeryny w wybranych aspektach progresji nowotworu jajnika z wykorzystaniem modelu dwu- i trój-wymiarowego in vitro.

Kierownik: mgr Marta Hoffmann

Data rozpoczęcia:

Data zakończenia:

 

4. Numer projektu: 2015/17/B/NZ7/02954

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki finansowe: 761 600,00 zł

Tytuł: Nowe molekularne mechanizmy działania mieszanin węglowodorów aromatycznych (WWA) w ludzkich komórkach granulozy.

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Łucja Gregoraszczuk

Data rozpoczęcia: 16.02.2016

Data zakończenia: 15.02.2019

 

5. Numer projektu: 2015/19/N/NZ7/01093

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki finansowe: 149 440,00 zł

Tytuł: Określenie mechanizmu działania węglowodorów aromatycznych na funkcje endokrynne i metaboliczne komórek łożyska ludzkiego na modelu kokultur odzwierciedlających jednostkę płodowo-łożyskową.

Kierownik: mgr Eliza Drwal

Data rozpoczęcia: 12.08.2016

Data zakończenia: 11.08.2019

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY KRAJOWE

 

Projekty międzynarodowe

2016-2017 - „Understanding role of adipokines Apelin in ovarian functions for fertility in Cows and Pigs” Projekt POLONIUM we współpracy z Professor Joelle Dupont, dyrektor Research INTRA, Physiologie de la Reproduction et des Comportements, INTRA-CNRS-Universite Tours-Haras Nationaux, w latach 2016-2017. Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej podpisanej w Warszawie dnia 28.05.2008 roku.

2011-2013 - Join Research Project- Dep of Neurology, Rikshospitalet, Oslo- Effect of leviteracetam and valproatic acid on expression of HDACs proteins in OVCAR-3

2008-2011 - grant międzyrządowy na wymianę z Institute of Biology and Immunology of Reproduction, Bulgarian Academy of Science, Sofia (Bułgaria)

2006-2007 - projekt zamawiany z Department of Neurology Rikshospitalet, Oslo (Norwegia) na badania dotyczące wpływu leków przeciwpadaczkowych na funkcje ludzkich komórek granulozy

2005-2007 - grant międzyrządowy na wymianę z Institute of Biology and Immunology of Reproduction, Bulgarian Academy of Science, Sofia (Bułgaria), dotyczący kontroli mechanizmów różnicowania/luteinizacji i apoptozy w komórkach jajnika

2004-2006 - projekt zamawiany w The Research Council of Norway, "Endocrine disruptors: risk assessment for food quality and animal health"

2002-2003 - projekt zamawiany z Department of Neurology Rikshospitalet, Oslo (Norwegia), dotyczący wpływu leków przeciwpadaczkowych na funkcje jajnika

2002-2004 - grant międzyrządowy na wymianę z Institute of Biology and Immunology of Reproduction, Bulgarian Academy of Science, Sofia (Bułgaria),dotyczący roli ANP w steroidogenezie jajnika

1999-2001 - grant międzyrządowy na wymianę z The Hebrew University of Jeruzalem (Izrael), dotyczący badań nad wpływem laktogenu łożyskowego na funkcje rozrodcze

» Współpraca naukowa

Ośrodki krajowe:

 • Instytut Fizjologii i Żywienia im J Kielanowskiego, PAN
 • Zakład Chemii Analitycznej, Politechnika Krakowska
 • Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Collegium Medicum UJ
 • Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie oddziału Krakowskiego
 • Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Gdański
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Instytut Zootechniki, Kraków

 

Ośrodki zagraniczne:

 • INRA CNRS Université de Tours Haras Nationaux Physiologie de la Reproduction et des Comportements, Nouzilly, Francja
 • Szpital Uniwersytecki w Oslo - Zakład Neurologii
 • Department of Occupational and Enviromental Health, College of Public Health, University of Lowa, USA
 • Laboratory of Reproductive Physiology, Graduate School of Environmental and Life Science, Okayama University, Okayama, Japonia

» Laboratoria i metody badawcze

Pracownia hodowli tkanek

- CO2 inkubator (BINDER, Germany),

- komora laminarna (Hera safe, Heraeus, USA),

- komora laminarna

- wirówka 5430 and 5417R (Eppendorf)

- mikroskop (MEIJI Techno).

Pracownia RT-PCR

- Mastercycler (Eppendorf)

- StepOnePlus Real-time PCR System (Applied Biosystems),

- wirówka 5430 and 5417R (Eppendorf)

- NanoDrop

Laboratorium biochemiczne

- ELx808 ELISA (BIO-TEK Instruments, USA),

- Bio-Rad Mini-Protean 3 apparatus (Bio-Rad Laboratories),

- ChemiDoc-It Imaging System (UVP, CA)

 

Metody badawcze:

Hodowle komórkowe

- Hodowle pierwotne

 • hodowle granulozy, osłonki wewnętrznej pęcherzyka jajnikowego, hodowle komórek lutealnych, endomerium macicy, łożyska
 • hodowle kokultur komórek granulozy i osłonki wewnętrznej
 • hodowle explantów łożyska, tkanek nowotworowych jajnika i piersi
 • Linie komórkowe: nowotworu piersi (MCF-7, MCF-10A), raka jajnika (OVCAR-3, TOV-21G, TOV-112D, CaOV-3, SK-OV-3, prawidłowe jajnik: HOSEpic, HgrC1, łożyska (JEG-3, BeWo), nadnerczowa H295R.

 

Histochemiczne badania enzymów biorących udział w procesie steroidogenezy (3β-HSD, 17β-HSD, 20α-HSD)

Oznaczanie proliferacji komórek (test Alamar Blue, wbudowanie bromodezoksyurydyny - BrdU)

Określenie stopnia żywotności komórek (błękit trypanu, test LDH, XTT, PAC)

Badanie procesu apoptozy (fluorometryczne oznaczanie aktywności kaspaz: 3, 8 i 9; fragmentacja DNA, barwienie komórek apoptotycznych – TUNEL)

Fluorometryczne oznaczanie aktywności enzymów detoksykacyjnych (CYP1A1 - EROD, CYP1A2 - MROD, CYP2B - PROD)

Western Blot

ELISA

qPCR

» Publikacje oryginalne, przeglądowe i popularno-naukowe

2018

 1. Różycka M, Kurowska P, Grzesiak M, Kotula-Balak M, Tworzydło W, Rame C, Gregoraszczuk E, Dupont J, Rak A. Apelin and apelin receptor at different stages of corpus luteum development and effect of apelin on progesterone secretion and 3β-hydroxysteroid dehydrogenase (3β-HSD) in pigs. Anim Reprod Sci. 2018 Mar 20

 2. Hoffmann M, Gogola J, Ptak A. Adiponectin Reverses the Proliferative Effects of Estradiol and IGF-1 in Human Epithelial Ovarian Cancer Cells by Downregulating the Expression of Their Receptors. Horm Cancer. 2018 Mar 30. doi: 10.1007/s12672-018-0331-z.


2017

 1. Correction: Maternal High-Fat Diet During Pregnancy and Lactation has Opposite Effects on Gonadal Expression of Leptin and Leptin Receptor in Rat Dams and Their Offspring. Rak A, Hejmej A, Słupecka-Ziemilska M, Woliński J, Fiedor E, Bilinska B, Gregoraszczuk EŁ. Horm Metab Res. 2017 doi: 10.1055/s-0037-1600932.

 2. Matern et During Pregnancy and Lactation has Opposite Effects on Gonadal Expression of Leptin and Leptin Receptor in Rat Dams and Their Offspring. Rak A, Hejmej A, Słupecka-Ziemilska M, Woliński J, Fiedor E, Bilinska B, Gregoraszczuk EŁ. Horm Metab Res. 2017 Jul 31. doi: 10.1055/s-0043-115394.

 3. Effects of human blood levels of two PAH mixtures on the AHR signaling activation pathway and CYP1A1 and COMT target genes in granulosa non-tumor and granulosa tumor cell lines. Zajda K, Ptak A, Rak A, Fiedor E, Grochowalski A, Milewicz T, Gregoraszczuk EL. Toxicology. 2017 Jul 11;389:1-12. doi:10.1016/j.tox.2017.07.003.

 4. Expression of apelin and apelin receptor (APJ) in porcine ovarian follicles and in vitro effect of apelin on steroidogenesis and proliferation through APJ activation and different signaling pathways. Rak A, Drwal E, Rame C, Knapczyk-Stwora K, Słomczyńska M, Dupont J, Gregoraszczuk EL. Theriogenology. 2017 Jul 1;96:126-135. doi: 10.1016/j.theriogenology.2017.04.014.

 5. Endocrine disrupting compounds modulates adiponectin secretion, expression of its receptors and action on steroidogenesis in ovarian follicle. Rak A, Zajda K, Gregoraszczuk EŁ. Reprod Toxicol. 2017 Apr;69:204-211. doi: 10.1016/j.reprotox.2017.03.004.

 6. Bisphenol A and its derivatives tetrabromobisphenol A and tetrachlorobisphenol A induce apelin expression and secretion in ovarian cancer cells through a peroxisome proliferator-activated receptor gamma-dependent mechanism. Hoffmann M, Fiedor E, Ptak A. Toxicol Lett. 2017 Mar 5;269:15-22. doi: 10.1016/j.toxlet.2017.01.006.

 7. Adiponectin and resistin: potential metabolic signals affecting hypothalamo-pituitary gonadal axis in females and males of different species. Rak A, Mellouk N, Froment P, Dupont J. Reproduction. 2017 Jun;153(6):R215-R226. doi: 10.1530/REP-17-0002.

 8. Co-culture of JEG-3, BeWo and syncBeWo cell lines with adrenal H295R cell line: an alternative model for examining endocrine and metabolic properties of the fetoplacental unit. Drwal E, Rak A, Gregoraszczuk E. Cytotechnology. 2017 Sep 30. doi: 10.1007/s10616-017-0142-z.

 9. Superactive human leptin antagonist (SHLA), triple Lan1 and quadruple Lan2 leptin mutein as a promising treatment for human folliculoma. Fiedor E, Gregoraszczuk EL. Cancer Chemother Pharmacol. 2017 Aug 31. doi: 10.1007/s00280-017-3423-5.

 10. Cell-specific and dose-dependent effects of PAHs on proliferation, cell cycle, and apoptosis protein expression and hormone secretion by placental cell lines. Drwal E, Rak A, Grochowalski A, Milewicz T, Gregoraszczuk EL. Toxicol Lett. 2017 Oct 5;280:10-19. doi: 10.1016/j.toxlet.2017.08.002.

 11. Stimulation of ovarian cell proliferation by tetrabromobisphenol A but nottetrachlorobisphenol A through G protein-coupled receptor 30. Hoffmann M, Gogola J, Kotula-Balak M, Ptak A. Toxicol In Vitro. 2017 Aug 12;45(Pt 1):54-59. doi: 10.1016/j.tiv.2017.08.009.

 12. Kurowska P, Chmielinska J, Ptak A, Rak A. Expression of peroxisome proliferator-activated receptors is regulated by gonadotropins and steroid hormones in in vitro porcine ovarian follicles. J Physiol Pharmacol. 2017 Dec;68(6):823-832. PubMed PMID: 29550794.

 13. Roche J, Ramé C, Reverchon M, Mellouk N, Rak A , Froment P, Dupont J. Apelin (APLN) regulates progesterone secretion and oocyte maturation in bovine ovarian cells. Reproduction, 2017: 53(5):589-603.

 14. M Opydo-Chanek, A Rak, A Cierniak, L Mazur. Combination of ABT-737 and resveratrol enhances DNA damage and apoptosis in human T-cell acute lymphoblastic leukemia MOLT-4 cells. Toxicology In Vitro, 2017, 42: 38–46.

 15. Szwejser E, Pijanowski L, Maciuszek M, Ptak A, Wartalski K, Duda M, Segner H, Verburg-van Kemenade BML, Chadzinska M. Stress differentially affects the systemic and leukocyte estrogen network in common carp. Fish Shellfish Immunol. 2017 Sep;68:190-201. doi: 10.1016/j.fsi.2017.07.011.

 16. Milon A, Opydo-Chanek M, Tworzydlo W, Galas J, Pardyak L, Kaminska A, Ptak A, Kotula-Balak M. Chlorinated biphenyls effect on estrogen-related receptor expression, steroid secretion, mitochondria ultrastructure but not on mitochondrial membrane potential in Leydig cells. Cell Tissue Res. 2017

​Rozdział w książce:

A Ptak, M Hoffmann, A Rak (2017). The ovary as a target organ for bisphenol A toxicity, Bisphenol A (BPA) Exposure and Health Risks, editor: Pinar Erkekolu, ISBN 978-953-51-5346-7.

 

2016

 1. Bisphenol A and its derivatives tetrabromobisphenol A and tetrachlorobisphenol A induce apelin expression and secretion in ovarian cancer cells through a peroxisome proliferator-activated receptor gamma-dependent mechanism. Hoffmann M, Fiedor E, Ptak A. Toxicol Lett. 2017 Jan 19. pii: S0378-4274(17)30006-1. doi: 10.1016/j.toxlet.2017.01.006. [Epub ahead of print]

 2. 17β-Estradiol Reverses Leptin-Inducing Ovarian Cancer Cell Migration by the PI3K/Akt Signaling Pathway. Hoffmann M, Fiedor E, Ptak A. Reprod Sci. 2016 Nov;23(11):1600-1608.

 3. Primary and tumor mouse Leydig cells exposed to polychlorinated naphthalenes mixture: Effect on estrogen related-receptors expression, intracellular calcium level and sex hormones secretion. Pardyak L, Kaminska A, Galas J, Ptak A, Bilinska B, Kotula-Balak M. Tissue Cell. 2016 Oct;48(5):432-41. doi: 10.1016/j.tice.2016.08.004.

 4. Maternal high-fat diet during pregnancy and lactation had gender difference effect on adiponectin in rat offspring. Gregoraszczuk E, Slupecka M, Wolinski J, Hejmej A, Bilinska B, Fiedor E, Piwnicka N, Rak A. J Physiol Pharmacol. 2016 Aug;67(4):543-553.

 5. Valproic Acid as a Promising Co-Treatment With Paclitaxel and Doxorubicin in Different Ovarian Carcinoma Cell Lines. Kwiecińska P, Taubøll E, Grzyb E, Fiedor E, Ptak A, Gregoraszczuk EL. Int J Gynecol Cancer. 2016 Nov;26(9):1546-1556.

 6. Differences in the mechanisms of action of BDE-47 and its metabolites on OVCAR-3 and MCF-7 cell apoptosis. Karpeta A, Gregoraszczuk EŁ. J Appl Toxicol. 2016 Sep 2. doi: 10.1002/jat.3375.

 7. Differences in the action of lower and higher chlorinated polychlorinated naphthalene (PCN) congeners on estrogen dependent breast cancer cell line viability and apoptosis, and its correlation with Ahr and CYP1A1 expression. Gregoraszczuk EL, Barć J, Falandysz J. Toxicology. 2016 Jul 29;366-367:53-9. doi: 10.1016/j.tox.2016.08.004.

 8. The molecular mechanism of action of superactive human leptin antagonist (SHLA) and quadruple leptin mutein Lan-2 on human ovarian epithelial cell lines. Fiedor E, Gregoraszczuk EŁ. Cancer Chemother Pharmacol. 2016 Sep;78(3):611-22. doi: 10.1007/s00280-016-3113-8.

 9. Different mechanisms of action of 2, 2', 4, 4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) and its metabolites (5-OH-BDE-47 and 6-OH-BDE-47) on cell proliferation in OVCAR-3 ovarian cancer cells and MCF-7 breast cancer cells. Karpeta A, Maniecka A, Gregoraszczuk EŁ. J Appl Toxicol. 2016 Dec;36(12):1558-1567. doi: 10.1002/jat.3316.

 

2015

 1. Halowax 1051 affects steroidogenesis by down-regulation of aryl hydrocarbon and estrogen receptors and up-regulation of androgen receptor in porcine ovarian follicles. Barć J, Gregoraszczuk EL. Chemosphere. 2016 Feb;144:467-74. doi: 10.1016/j.chemosphere.2015.09.026. Epub 2015 Sep 18.

 2. Effect of Chemotherapeutic Drugs on Caspase-3 Activity, as a Key Biomarker for Apoptosis in Ovarian Tumor Cell Cultured as Monolayer. A Pilot Study. Gregoraszczuk EL, Rak-Mardyła A, Ryś J, Jakubowicz J, Urbański K. Iran J Pharm Res. 2015 Fall;14(4):1153-61.

 3. Effects of 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE47) on the enzymes of phase I (CYP2B1/2) and phase II (SULT1A and COMT) metabolism, and differences in the action of parent BDE-47 and its hydroxylated metabolites, 5-OH-BDE-47 and 6-OH-BDE47, on steroid secretion by luteal cells. Gregoraszczuk EL, Dobrzanska G, Karpeta A. Environ Toxicol Pharmacol. 2015 Sep;40(2):498-507.

 4. Action of methyl-, propyl- and butylparaben on GPR30 gene and protein expression, cAMP levels and activation of ERK1/2 and PI3K/Akt signaling pathways in MCF-7 breast cancer cells and MCF-10A non-transformed breast epithelial cells. Wróbel AM, Gregoraszczuk EŁ. Toxicol Lett. 2015 Oct 14;238(2):110-6. doi: 10.1016/j.toxlet.2015.08.001.

 5. Resistin is a survival factor for porcine ovarian follicular cells. Rak A, Drwal E, Wróbel A, Gregoraszczuk E. Reproduction. 2015 Jul 9. pii: REP-15-0255.

 6. Superactive human leptin antagonist reverses leptin-induced excessive progesterone and testosterone secretion in porcine ovarian follicles by blocking leptin receptors. Gregoraszczuk EL, Rak A. J Physiol Pharmacol. 2015 Feb;66(1):39-46.

 7. Effects of bisphenol A and 17β-estradiol on vascular endothelial growth factor A and its receptor expression in the non-cancer and cancer ovarian cell lines. Ptak A1, Gregoraszczuk EL. Cell Biol Toxicol. 2015 Jun;31(3):187-97.

 8. Regulatory Role of Gonadotropins and Local Factors Produced by Ovarian Follicles on In Vitro Resistin Expression and Action on Porcine Follicular Steroidogenesis. Rak A, Drwal E, Karpeta A, Gregoraszczuk EŁ. Biol Reprod. 2015 Jun;92(6):142.

2010-2014

1999-2009

1989-1998

1978-1988

 

 

» Doniesienia zjazdowe

» Kursy

Seminarium dla magistrantów i doktorantów Zakładu Fizjologii i Toksykologii Rozrodu

prowadzący: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

semestr zimowy: każdy trzeci piątek miesiąca 10:15-

semestr letni: każdy 3 poniedziałek miesiąca 11:30

Seminarium dla magistrantów IV roku Katedry Fizjologii Zwierząt

prowadzący: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

semestr zimowy i semestr letni - sala 1.13 IZ, poniedziałek 14:00-15:30

forma zaliczenia: na podstawie obecności (dopuszczalna 1 nieobecność bez zaświadczenia lekarskiego)

Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców (WBNZ-486)

prowadzący: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

współprowadzący. dr hab. Agnieszka Rak

semestr zimowy, sala 0.14 IZ, środa 8:00-9:30, bez ograniczenia dostępności, jednak w przypadku niezgłoszenia się na kurs 15 studentów, wykład zostanie przełożony na rok następny

Wymagania wstępne: zaliczenie kursów Fizjologia zwierząt i Endokrynologia ogólna

Forma zaliczenia: kolokwia cząstkowe

Więcej na stronie kursu w USOS

Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne (WBNZ-806)

prowadzący: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

współprowadzący: dr hab. Anna Ptak

wykład całoroczny - wykłady przeplatane seminariami - sala 1.13 IZ, czwartek 10:00-11-11:30 ograniczona ilość miejsc

Wymagania wstępne: kurs proponowany od 2 roku licencjatu

Forma zaliczenia: 2 cząstkowe kolokwia + przygotowanie prezentacji w wybranego tematu

Więcej na stronie kursu w USOS

Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych (WBNZ-467)

Wykłady, semestr letni - sala 0.18, czwartek 14:00-15:30

prowadzący: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

współprowadzący: dr hab. Agnieszka Rak

+ ćwiczenia (dopuszczalna 1 nieobecność z zaświadczeniem lekarskim)

prowadzący: dr hab. Anna Ptak, dr hab. Agnieszka Rak

Więcej na stronie kursu w USOS

Neurotoksykologia (WBI-IZ-NE/036)

prowadzący: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

wykłady przeplatane seminariami - sala 0.14 IZ, piątek 9:00-10:30

Więcej na stronie kursu w USOS

Fizjologia dla biofizyków (WFAIS.IF-F016.0)

koordynator kursu: prof. dr hab. Marian Lewandowski

prowadzący: dr hab. Anna Ptak, dr hab. Agnieszka Rak

Ćwiczenia Fizjologia Zwierząt (WBNZ-907)

koordynator kursu: prof. dr hab. Marian Lewandowski

prowadzący: dr hab. Anna Ptak, dr hab. Agnieszka Rak

Ćwiczenia Fizjologiczne Techniki Badań

koordynator kursu: prof. dr hab. Marian Lewandowski

prowadzący: dr hab. Anna Ptak, dr hab. Agnieszka Rak

tematy:

 • Techniki badania cytotoksyczności in vitro
 • Techniki immunoenzymatyczne