XXXIV Konferencja Embriologiczna – Rośliny • Zwierzęta • Człowiek

pod honorowym patronatem

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt ponownie zaprosić do udziału w XXXIV Konferencji Embriologicznej – Rośliny • Zwierzęta • Człowiek.

Termin konferencji: 19-21 maj 2022

/tryb zdalny z wykorzystaniem platformy MS TEAMS/

» Rejestracja uczestników

 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na załączonej karcie zgłoszenia, którą po wypełnieniu należy przesłać na adres e-mail: embriologiczna@uj.edu.pl do dnia 15 lutego 2022.

W karcie zgłoszenia uczestnictwa prosimy podać przewidywaną formę wystąpienia:

 • wystąpienie ustne (15 min.)

 • poster

Językiem konferencji będzie język polski lub angielski.

» Opłata konferencyjna

 

Ze względu na tryb zdalny konferencji, opłata dla wszystkich uczestników wynosi 50 PLN.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić do 15 marca 2022 na konto Konferencji.

nr konta: 34 1240 4722 1111 0000 4860 3050

Odbiorca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Prosimy koniecznie umieścić w tytule przelewu dopisek: Imię_Nazwisko_Embriologiczna 2022

 • ze względów organizacyjnych prosimy też o informację o dokonanym przelewie na adres: embriologiczna@uj.edu.pl

 • faktury potwierdzające zapłatę będą do odbioru w czasie trwania konferencji.

Uwaga:

Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego przed dokonaniem wpłaty koniecznie muszą zwrócić się o wystawienie noty wewnętrznej (prosimy o przesłanie maila na adres embriologiczna@uj.edu.pl).

 

Opłata konferencyjna zapewnia:

 • prawo do uczestniczenia w obradach i sesjach plakatowych,

 • materiały konferencyjne,

 • pdf specjalnego wydania Acta Biologica Crcoviensia ser. Botanica zawierające streszczenia doniesień konferencyjnych.

 

» Streszczenia/Abstrakty

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA STRESZCZEŃ (ABSTRAKTÓW)

1. Tytuł abstraktu:

a) w języku polskim:

b) w języku angielskim:

2. Autor/autorzy (pełne imię, skrót drugiego imienia, nazwisko):

3. Instytucja (nazwa instytucji + pełny adres z kodem pocztowym + adres e-mail autora do korespondencji):

4. Instrukcja przygotowania abstraktów:

 • Abstrakt w języku angielskim; MS Word wersja 2010 lub nowsza.
 • Całkowita długość abstraktu nie może przekroczyć 400 słów (łącznie z tytułem doniesienia, nazwiskami autorów, adresami instytucji, references, etc.).
 • Abstrakt nie może zawierać tabel ani ilustracji.

 

Formatowanie abstraktu

Tytuł (czcionka Times New Roman; bold 14)

Nazwiska autorów (czcionka: Times New Roman; normal 12)

Pełny adres instytucji łącznie z adresem e-mail (czcionka: Times New Roman; italic 12; zaznaczone na czerwono)

 • Proszę zostawić jedną pustą linię pomiędzy: tytułem, nazwiskami autorów, adresami i początkiem tekstu.
 • Odstęp między wierszami tekstu pojedynczy.

 

References

a) w treści abstraktu: Newton (1990); Newton and Berrie (1982); (Ward, 1950; Hiroshi and Ohta, 1970); jeśli 3 autorów lub więcej: (Zinkowski et al., 1991),

b) w spisie (czcionka: Times New Roman; normal 10, odstęp 1),

c) należy podać pełne nazwy czasopism (nie skróty).

 • Proszę zwrócić uwagę, aby nazwiska autorów cytowanych publikacji w References były napisane kapitalikami (nie wersalikami; zgodnie ze wzorem poniżej).
 • Słowa bądź znaki pisane kursywą, indeksy oraz inne znaki oraz autorów w spisie REFERENCES proszę zaznaczyć czerwonym kolorem czcionki.

Przykład poprawnie sformatowanego abstraktu znajduje się TUTAJ.

Plik MS Word zawierający abstrakt: należy zatytułować: „nazwisko_abstrakt”.

Termin nadsyłania streszczeń zostanie podany później.

» Plakaty

Plakaty należy przygotować w formacie pdf. Plakaty zostaną umieszczone w "chmurze".

» Publikacja doniesień

 

Informacja dotycząca publikacji nowych doniesień konferencyjnych zostanie podana później.

» Ważne daty

 

Zgłoszenia uczestnictwa ................................ 15 lutego 2022

Opłata konferencyjna .................................... 15 marca 2022

Nadsyłanie nowo zgłoszonych streszczeń ......... 30 marca 2022

» Komitety

Komitet Honorowy

Małgorzata Kruczek - Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Paweł Grzmil – Dyrektor Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jan Ostrowski - Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

Szczepan Biliński – Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności

Elżbieta Pyza – Dyrektor IV Wydziału Polskiej Akademii Umiejętności

Komitet Naukowy

Alicja Boroń - Uniwersytet Warmijsko-Mazurski, Katedra Zoologii

Małgorzata Daczewska - Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt

Andrzej Joachimiak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin

Rafał Mól - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Botaniki Ogólnej

Piotr Świątek - Uniwersytet Śląski, Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt

Komitet Organizacyjny

Mariusz Jaglarz - Przewodniczący

Teresa Szklarzewicz - vice-Przewodnicząca

Anna Michalik - sekretarz

Aneta Słomka - koordynator z ramienia Komisji Biologii Rozwoju PAU

Członkowie

Michał Kobiałka

Katarzyna Michalik

Małgorzata Sekuła

Wacław Tworzydło

Monika Żelazowska

» Sponsorzy

 

A&A Biotechnology

 

Eppendorf

 

GF Microsystems

 

PIK Instruments

PIK Instruments jest rozwijającą się firmą, która w swojej ofercie posiada już ponad 25 producentów sprzętu laboratoryjnego. Specjalizuje się w mikroskopii elektronowej, preparatyce próbek oraz mikroskopii sił atomowych. Ponadto, zakresem swej działalności obejmuje metalografię, usługi laboratoryjne, szkolenia oraz serwis.

Misją PIK Instruments jest zwiększenie innowacyjności jednostek badawczo-rozwojowych, co pozwala na wygodniejsze i szybsze prowadzenie badań. Celem działalności firmy jest rozwijanie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i najnowocześniejszej aparatury badawczo-naukowej.

PIK Instruments jest właścicielem pierwszego w Polsce sklepu internetowego z akcesoriami do laboratoriów Micro-Shop https://micro-shop.pl/. Z racji tego, iż fundamentalnym wyznacznikiem sukcesów handlowo-wdrożeniowych firmy jest zadowolenie odbiorców oraz osiąganie przez nich zamierzonych wyników badawczych, PIK Instruments wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ułatwiając proces zamówienia. Micro-Shop sprawia, iż wystarczy parę kliknięć od wyboru produktu do chwili jego dostarczenia.

Zespół PIK Instruments tworzy wysoce wykwalifikowany personel, który doradzi w każdej kwestii: mikroskopii, preparatyki, metalografii, czy doboru odpowiednich materiałów eksploatacyjnych do laboratorium. W przypadku jakichkolwiek pytań zespół PIK Instruments zaprasza do kontaktu - kontakt@pik-instruments.pl

Więcej informacji na stronie http://pik-instruments.pl/

 

Precoptic Co. NIKON Mikroskopy

Przede wszystkim perfekcyjna optyka

Nikon jest światowym liderem w produkcji najwyższej klasy urządzeń optycznych - głównie aparatów fotograficznych i mikroskopów. Ten wielki japoński koncern z siedzibą w Tokio działa na wszystkich kontynentach i słynie z najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych oraz perfekcji wykonania. Ostatnie lata przyniosły Nikonowi znaczny wzrost sprzedaży i umocnienie się na pozycji lidera rynku - przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Europie, gdzie najwyższa jakość jest absolutnie podstawowym wymaganiem profesjonalnych użytkowników. Również w Polsce Nikon osiągnął sukces. Mikroskopy Nikon są wykorzystywane przez kilkanaście tysięcy polskich użytkowników - w tym największe autorytety naukowe. Odbyło się to w dużej mierze dzięki przełomowi technicznemu, jaki konstruktorzy Nikon dokonali pod koniec lat 90-tych - systemowi optycznemu CFI60.